CHỦ ĐẦU TƯ KEPPEL LAND
CHỦ ĐẦU TƯ CAPITALAND
{ KHU ĐÔ THỊ VEN SÔNG
PALM HEIGHTS - FELIZ EN VISA

CÔNG TY ĐỊA ỐC SAIGON. ĐỐI TÁC: KEPPEL LAND - CAPITALAND
PALM HEIGHTS - FELIZ EN VISTA -ESTELLA HEIGHTS - VISTA VERDE - KRISTA - KRISVUE